De Stichting Alle kinderen naar school (RSIN 8514.36.080) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Uw gift en de belastingdienst

De Stichting Alle kinderen naar school (RSIN 8514.36.080) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u over het bedrag dat u schenkt, geen belasting hoeft te betalen. Om dat te kunnen verrekenen, moet u wel aangifte van inkomstenbelasting doen.
Daarbij geldt de regeling dat giften pas aftrekbaar zijn voor zover u meer dan 1% van uw inkomen schenkt. Deze drempel van 1% geldt niet als u uw bijdrage voor 5 jaar vastlegt. U vult dan een overeenkomst in voor een periodieke gift gedurende vijf jaar en de belastingaftrek geldt zonder drempel.
De belastingaftrek komt er op neer dat elke euro die de stichting van u ontvangt, u maar 75 cent of zelfs maar 50 cent kost! (Het percentage is afhankelijk van uw inkomen en daarmee van het percentage belasting dat u betaalt.)

Een formulier ‘overeenkomst periodieke gift’ kunt u opvragen bij de penningmeester.

Copyright © Stichting Alle kinderen naar school