De Stichting Alle kinderen naar school (RSIN 8514.36.080) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Uw gift en de belastingdienst

De Stichting Alle kinderen naar school (RSIN 8514.36.080) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u over het bedrag dat u schenkt, geen belasting hoeft te betalen. Om dat te kunnen verrekenen, moet u wel aangifte van inkomstenbelasting doen.
Daarbij geldt de regeling dat giften pas aftrekbaar zijn voor zover u meer dan 1% van uw inkomen schenkt. Deze drempel van 1% geldt niet als u uw bijdrage voor 5 jaar vastlegt. U vult dan een overeenkomst in voor een periodieke gift gedurende vijf jaar en de belastingaftrek geldt zonder drempel.
De belastingaftrek komt er op neer dat elke euro die de stichting van u ontvangt, u maar 75 cent of zelfs maar 50 cent kost! (Het percentage is afhankelijk van uw inkomen en daarmee van het percentage belasting dat u betaalt.)

Een formulier ‘overeenkomst periodieke gift’ kunt u opvragen bij de penningmeester.

 

Contactgegevens

Vestigingsadres: Hoofdstraat 18, 4421 JR, Kapelle
KvK nummer: 54776406
Rekeningnummer (IBAN): NL82RABO0315364300 Rabobank Kapelle
E-mail: schoolkinderen@zeelandnet.nl

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Alle kinderen naar school bestaat uit dhr. P. Berk (voorzitter), dhr. K. den Deurwaarder (penningmeester), mevr. J. de Jonge-Blankenburgh (secretaris) en T.K. de Jonge (bestuurslid & website beheer). De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten :

  1. het financieel ondersteunen van organisaties die zich ten doel stellen te bevorderen dat zoveel mogelijk kansarme kinderen naar school gaan.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2017-2020

De komende jaren willen we onze inzet richten op het ondersteunen van kinderen in Gambia. Al het beschikbare budget van de stichting wordt ingezet voor het betalen van schoolgeld van kinderen die anders geen onderwijs zouden kunnen genieten.

Activiteiten 2018

In 2018 zijn er diverse sponsoractiviteiten uitgevoerd, met name de concerten in het kader van Fourfreedom heeft veel opgebracht voor de stichting. Ook heeft de stichting op verschillende markten gestaan. De donaties van donateurs vormen een vaste basis van de inkomsten van de stichting. Bijzondere inkomsten waren een donatie van de Beste vrienden Quiz en donaties dankzij giften voor huwelijksjubilea.

Financiële verantwoording 2015 en 2016

Financiele verantwoording 2015
Giften en collectes  € 7.700,00
Acties  €     545,00
Donaties  €              –
Financiele verantwoording 2016
Giften en collectes  € 3.538,00
Acties  €     597,00
Donaties  € 8.000,00

Copyright © 2012 - 2013 Alle kinderen naar school     ||      Realisatie: iWareCMS.nl