Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Alle kinderen naar school bestaat uit dhr. P. Berk (voorzitter), dhr. K. den Deurwaarder (penningmeester), mevr. J. de Jonge-Blankenburgh (secretaris) en T.K. de Jonge (bestuurslid & website beheer). De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten :

  1. het financieel ondersteunen van organisaties die zich ten doel stellen te bevorderen dat zoveel mogelijk kansarme kinderen naar school gaan.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2017-2020

De komende jaren willen we onze inzet richten op het ondersteunen van kinderen in Gambia. Al het beschikbare budget van de stichting wordt ingezet voor het betalen van schoolgeld van kinderen die anders geen onderwijs zouden kunnen genieten.

Activiteiten 2018

In 2018 zijn er diverse sponsoractiviteiten uitgevoerd, met name de concerten in het kader van Fourfreedom heeft veel opgebracht voor de stichting. Ook heeft de stichting op verschillende markten gestaan. De donaties van donateurs vormen een vaste basis van de inkomsten van de stichting. Bijzondere inkomsten waren een donatie van de Beste vrienden Quiz en donaties dankzij giften voor huwelijksjubilea.

Copyright © Stichting Alle kinderen naar school