De stichting Alle Kinderen naar School is opgericht om het millenniumdoel ‘Alle kinderen naar school’ te ondersteunen. Inmiddels zijn hiervoor de Werelddoelen in de plaats gekomen, met een iets bredere invalshoek; in 2030 moeten alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

Er zijn de afgelopen decennia grote stappen gemaakt. In 2000 ging 83 procent van de kinderen naar school, en in 2015 was dit volgens schattingen gestegen naar 91 procent. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat (maar wel de basisschoolleeftijd heeft) is bijna gehalveerd van 100 miljoen in 2000 naar 57 miljoen kinderen in 2017. Deze verbetering is vooral in het begin van deze eeuw geboekt, sinds het vaststellen van de millenniumdoelen in 2000. Sinds 2007 is de vooruitgang fors in snelheid afgenomen, en volgens voorspellingen gaat  9% van de kinderen wereldwijd niet naar school in 2019.

Alle kinderen moeten naar school! Natuurlijk, voor ons is dat de gewoonste zaak van de wereld. Helaas is dat voor veel kinderen in ontwikkelingslanden niet binnen handbereik. Kinderen staan zelf met lege handen; ze zijn afhankelijk van de steun van volwassenen. Wat is er nu mooier dan die toekomstige generatie ook gelijke kansen te bieden?

Voor ons, een groep vrijwilligers uit de omgeving Kapelle, was dit reden om een stichting op te richten ‘Alle kinderen naar school’. Wij proberen via scholen, gemeenten, bedrijven en kerken geld in te zamelen, zodat er kansarme kinderen in ontwikkelingsgebieden naar school kunnen.
Onze doelstelling is het financieel ondersteunen dat er zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen gaan. Wij rekenen per kind € 120 per jaar om het onderwijs te laten volgen. Al het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar onderwijs voor hen. Het liefst zouden we nog vele anderen daar mee willen helpen, maar dat is dan natuurlijk afhankelijk van de opbrengst. Elk kind dat we onderwijs kunnen bieden, is er één!

Helpt u ons daarbij?

Copyright © Stichting Alle kinderen naar school