Toelichting financien


2015 is het eerste jaar van de Stichting onder een nieuw bestuur. In dit jaar vindt de financiele overdracht vindt plaats vanuit de Stichting Gambia, zodat we in staat zijn te voldoen aan eerder aangegane financiele verplichtingen. De Stichting ontvangt ruim 8.000 euro aan giften en collectes. Er wordt 8.000 euro betaald aan schoolgeld. De vooruitontvangen giften van sponsoren worden in kas gehouden, waardoor er ruim voldoende dekking is om toekomstige uitgaven voor schoolgeld te garanderen.

Begin 2016 vinden nog een tweetal donaties plaats aan projecten in Sri Lanka en Nicaragua conform eerder aangegane verplichtingen. Verplichtingen voor toekomstige donaties voor deze projecten  gaan we niet meer aan, zodat we ons volledig kunnen richten op het betalen van schoolgeld voor de kinderen uit kansarme gezinnen.  De Stichting ontvangt ruim 4.000 euro aan giften en collectes. Er wordt meer dan 3.000 euro betaald aan schoolgeld. De vooruitontvangen giften van sponsoren worden in kas gehouden, waardoor er ruim voldoende dekking is om toekomstige uitgaven voor schoolgeld te garanderen.

Het beleid van het bestuur om het werk van de Stichting meer te promoten werpt vruchten af. Het ontvangen bedrag aan giften en collectes in het kalenderjaar 2017 verdubbelt ten opichte van 2016. De Stichting ontvangt circa 6.500 euro aan giften en collectes. Er wordt meer dan 6.000 euro betaald aan schoolgeld. De vooruitontvangen giften van sponsoren worden in kas gehouden, waardoor er ruim voldoende dekking is om toekomstige uitgaven voor schoolgeld te garanderen.

Het ontvangen bedrag aan giften en collectes is in het kalenderjaar 2018 lager dan in het voorgaande jaar, maar door de ruim 3.000 euro die we ontvangen van de concerten van het projectkoor Walcheren zijn de totale inkomsten ruimschoots hoger. De Stichting ontvangt circa 4.100 euro aan giften en collectes. Er wordt bijna 7.000 euro betaald aan schoolgeld. Omdat het vrijwel niet meer mogelijk is om alle kinderen individueel te volgen, geven we voor het eerst financiele steun aan een school waardoor de salarissen van de leraren kunnen worden gegarandeert en een volledige klas kinderen  naar school,kan blijven gaan. De vooruitontvangen giften van sponsoren worden in kas gehouden, waardoor er ruim voldoende dekking is om toekomstige uitgaven voor schoolgeld te garanderen.

Het ontvangen bedrag aan giften en collectes is in het kalenderjaar 2019 hoger dan in het voorgaande jaar. De Stichting ontvangt circa 6.600 euro aan giften en collectes. Er wordt ruim 7.000 euro betaald aan schoolgeld. De vooruitontvangen giften van sponsoren worden in kas gehouden, waardoor er ruim voldoende dekking is om toekomstige uitgaven voor schoolgeld te garanderen.

Copyright © 2012 - 2013 Alle kinderen naar school     ||      Realisatie: <a href="http://www.iwarecms.nl">iWareCMS.nl</a>