Werkbezoek 2022


Werkbezoek voorjaar 2022

Eindelijk konden we na ruim twee jaar van Corona-beperkingen weer een werkbezoek afleggen in Gambia. Peter en Gerda vertrokken begin maart dit jaar voor twee weken naar Gambia om weer in levenden lijve te kunnen zien hoe het met onze kinderen en hun families gaat. Natuurlijk hebben we bijna wekelijks contact via de whattsapp en telefoon met onze contactpersoon Amadou maar ook hier maakt het een levensgroot verschil of je elkaar digitaal of echt ontmoet. De ontvangst was er dan ook eentje van heel veel blijdschap en dankbaarheid dat het weer echt kon. Dankbaarheid voor de extra voedselpakketten die verstrekt zijn aan de families van de kinderen gedurende de Corona-pandemie, maar ook gewoon om Peter en Gerda weer te zien. Wat naar voren kwam was dat de pandemie er erg hard heeft in gehakt als het gaat om inkomsten, het toerisme lag immers helemaal plat en heel veel mensen zijn daar direct of indirect van afhankelijk. Onze contactpersoon Amadou heeft ook een klein taxibedrijfje waar hij toeristen mee door het land rijdt. Daar was dus totaal geen werk meer in, en zoals hier in Nederland iedere ondernemer hulp kon krijgen van de overheid als gevolg van de pandemie, wordt je daar volledig aan je lot overgelaten omdat de overheid ook niets heeft. De voedselpakketten voor de gezinnen die we driemaal hebben verstrekt waren dan ook meer dan welkom.

Wat opvalt is wel dat de Gambianen enorm veerkrachtig en positief zijn. De samenleving in Afrika kent meer tegenslagen dan wij die kennen. Waar hier de norm is dat alles goed en perfect geregeld is gelden daar andere wetten. 

Peter en Gerda hebben bijna alle kinderen op hun scholen kunnen bezoeken. De meeste kinderen doen prima hun best en staan soms op het punt om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Een enkeling deed het wat minder en hier volgde dan een gesprek met de leraar en directeur van de school. Ook in Gambia zijn de verleidingen groot om snel wat geld te verdienen met illegale activiteiten en handeltjes. Een indringend gesprek kan dan het verschil maken om te wijzen op het belang van het voltooien van een opleiding. We zien dat de driehoek kind-gezin-school dan heel belangrijk is om de kinderen op het rechte pad te houden. Van de jongen waar het speelde krijgen we in augustus zijn resultaten te zien en we vertrouwen erop dat hij zich gaat herpakken.

Ook de Dovenschool was weer heel blij dat we examenmateriaal konden verstrekken want er was niets meer voorradig voor de examens hout- en metaalbewerking en het naaiatelier. Zonder het sponsorgeld hadden de examens uitgesteld moeten worden.

Het bezoek is tevens aangegrepen om met Amadou een stukje vooruit te blikken. Zoals ook hier hebben de kinderen verschillende talenten en is voor het ene kind een gerichte vakopleiding de juiste keuze en voor een ander een voortgezette opleiding op hbo-niveau. We proberen daar zo goed als mogelijk maatwerk in te leveren met tevens ook het streven om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te verdelen en in te zetten. Als een kind met een bepaald talent een duurdere opleiding gaat volgen willen we ook wel overtuigd zijn dat het meisje of de jongen gemotiveerd is en het ook qua niveau goed aan kan. Ook nieuwe instroom van kinderen is belangrijk en daarbij kunnen we niet zonder het contact met Amadou. Ook hier is transparantie, openheid en een goede band belangrijk. Vooral voor dat laatste was dit bezoek weer heel belangrijk. 

Peter en Gerda kijken dankbaar terug op het bezoek en zien dat de stichting voor ‘onze kinderen’ echt het verschil maakt. We zijn dan ook heel dankbaar voor alle sponsorgelden die bij elkaar gebracht zijn. Eind 2022 hopen we weer een werkbezoek af te kunnen leggen. 

Copyright © Stichting Alle kinderen naar school